Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

lunes, 21 de febrero de 2011

קריאה ל"מצעד מיליונים עולמי" ב-6 מרץ 2011

זמן קצר לאחר יצאתי בקריאה ל" מצעד מיליונים עולמי " בוושינגטון ב-6 מרץ , התחלתי לקבל הודעות דוא''ל השואלים מדוע הגבלתי את הקריאה לאמריקה ואם הייתי מוכן לשקול להרחיב את הקריאה לשאר העולם ?

אני מסכים בלב חפץ עם הבקשה להרחיב את הקריאה לשאר העולם.

לכן אני פונה אל העולם כולו להצטרף ל"למצעד מיליונים עולמי" שיתקיים ב-6 במרץ בשעה 12 זמן מקומי בכל הערים המרכזיות ובבירות הלאומיות ברחבי העולם.

מטרת מצעד המיליונים העולמי, היא למסור בדרכי שלום ובאהבה את דרישותינו לכל הממשלות בעולם לנקוט באמצעים יעילים כדי לשים קץ :

· לצורות שלטון רודני בכל העולם .

· לחלוקה בלתי צודקת של השפע של כדור הארץ

· למלחמות ורצח עם .

· לפשע מאורגן .

· לסחר בבני אדם, לעבדות מינית ,להעסקת ילדים ולכל צורה אחרת של ניצול מאורגן .

· לפגיעה בזכויות אזרח, לחדירה לפרטיות, לצנזורה, ולכל סוג אחר של שליטה חברתית

על עמי העולם.

אנו נוכחים בכך שאליטות, מעמדות, קבוצות כוח וקנוניות פשטו בכדור הארץ ושולטים באוכלוסיות

העולם ומונעים מהם את השפע של הפלנטה .

אנו מצהירים בזאת כי כל הנסיבות המביאות עמים שלמים לעמדת נחיתות לטובת קבוצת אליטה קטנה חייבות להסתיים עכשיו וכי טובת האדם חייבת להיות כעת העיקרון השולט.

אנו מכריזים מחדש על הסכמתנו לעקרונות המעוגנים בהצהרה האוניברסאלית של זכויות האדם ואת מוסכמות אשר צמחו ממנה.

אנו מכירם באחווה של כל בני האדם, ללא הבדל דת, גזע, לאום, שפה, צבע או הבדלים אחרים .

אנו מכירם בזכותם של כל בני אדם לחופש, לשלום ולשוויון הזדמנויות.

אנו שואפים לעולם ללא עוני, רעב, חוסר השכלה, חסר בית, או מחלות.

אנו שואפים ליצור עולם הפועל למען כולם ולא רק עבור מיעוט. לא נחדל להתכנס ולהתבטא עד אשר כל צורה של דיקטטורה, פשע ושחיתות על כדור הארץ יסתיימו .

בשם עולם הכמה להתקיים בחופשיות,

Steve Beckow

Vanqouver, Canada unity22@telus.net

ע"י STEVE BECKOW

Tranlator: Eden

http://www.stevebeckow.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario