Des'ree - Life + lyrics

Seguidores

sábado, 9 de octubre de 2010

AlphaSpaceship 09-10-10. זהו התהליך שאנו מכנים "עליה"

זהו התהליך שאנו מכנים "עליה"

ברכות מאלפא ספינת חלל!

כה יפה זה עבורינו, לראות כה הרבה עובדי אור, מבקשים להצליח במאמצים להפוך את הפלנטה הצעירה הזו , לכדור הארץ החדש, עבור כל תושביה ! כדור הארץ החדש שיכלול אנושיות חדשה מורכבת מאנשים מכל הגילים ומכל האידיאולוגיות יחדיו שמחים ומעשירים את החיים!

אני הנני סוהין, מפקד של ספינת החלל הבינכוכבית אלפא, במשימה לסייע ולהציל את כל החי {לא רק בני אדם} על כדור הארץ.

ולכן הננו כאן, במשימה עם אחינו לדרך ,מעוד מקומות מהקוסמוס ,מאוחדים במטרה יחידה :להעלות את רמת המודעות שלכם עד שתהיו ראויים לזכותכם לקחת חלק בפדרציה הגלקטית ,של כוכבים ופלנטות.

זהו התהליך שאנו מכנים "עליה". אנו בנקודה מכרעת בתהליך זה , בו כל אחד מכם יצטרך להחליט האם אתם רוצים להצטרף לקבוצה גדולה של נשים וגברים שיאכלסו את כדור הארץ החדש , או שלא, ותחליטו לחיות בפלנטה דומה לכדור הארץ, בדיוק באופן שבה חיים עד היום, ללא התפתחות ושינוי ושיפור רוחני להתקרבות לאביכם השמימי.

מחר הנו יום מאוד מיוחד , מבחינה אסטרולוגית, 10-10-10. המספר 0 הנו הראשון שנוצר על ידי שתי אצבעות ,אחרי הספירה מ1 עד 9 . מחר מספר זה יחזור שלש פעמים והאנרגיה של המספר המשולב הזה יגיע אליכם מבחוץ וגם מבפנים [מתוך פנימיותכם}מוכפל בשלש.

אני מזמין את כולכם לבלות זמן מחר , יום א', במדיטציה ובשקט פנימי, ללא כל הפרעות והסחת דעת חיצונית שמוציאה אתכם מהמרכז שלכם.

ואם תקראו את המסר הזה אחרי שהתאריך הזה, חלף זה לא משנה משום שהאנרגיה האוהבת של אבינו נשלחת מליבו ותישתל בכם בעצמה שלא תימחק,בליבותיכם. מה שקורה זה שאם אתם ביום זה נמצאים במודעות ערה של יום מיוחד זה השפעתו עליכם , תהיה גדולה וגבוהה יותר בגלל זה.

אני אוהב אתכם מאוד, ומחבקכם מהוויתי הפנימית.

שלום ואהבה.

מקור: המפקד סוהין

מתקשר: קריס-וון

מאנגלית: עדן

No hay comentarios:

Publicar un comentario